บริษัท มาสเตอร์ พีอีที จำกัด

เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET ขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำหวาน ขวดน้ำผลไม้ กระป๋อง โหล ใส่อาหาร หลอดพรีฟอร์อ ...... More Detail

PRODUCTS

 

34 กรัม 30 มิล

 
 

31 กรัม 30 มิล

 
 

21 กรัม 30 มิล