บริษัท มาสเตอร์ พีอีที จำกัด

เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET ขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำหวาน ขวดน้ำผลไม้ กระป๋อง โหล ใส่อาหาร หลอดพรีฟอร์อ ...... More Detail

PRODUCTS

 

ฝา EOE 211 แบบอลูมิเนียม

 
 

PERFORM 30 mm.

 
 

PREFORM 28 mm.