บริษัท มาสเตอร์ พีอีที จำกัด

เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET ขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำหวาน ขวดน้ำผลไม้ กระป๋อง โหล ใส่อาหาร หลอดพรีฟอร์อ ...... More Detail

PRODUCTS

 

ถังน้ำแบบมีก๊อก20L

 
 

ถังน้ำแบบมีก๊อก10L

 
 

ขวดไวน์