About Us

รับผลิต

เป็นผู้ผลิตขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET ขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำหวาน ขวดน้ำผลไม้ กระป๋อง โหล ใส่อาหาร หลอดพรีฟอร์อม

จัดจำหน่าย

เราเป็นผู้จัดจำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET ขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำหวาน ขวดน้ำผลไม้ กระป๋อง โหล ใส่อาหาร ฯลฯ

ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกในรูปแบต่างๆที่ลูกค้าต้องการ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน บรรจุภัณฑ์พลาสติก มากกว่า 10 ปี

พร้อมให้คำปรึกษา

รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พ้อมให้บริการท่านอยู่ตลอดเวลา

ABOUT COMPANY

บริษัท มาสเตอร์ พีอีที จำกัด เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET ขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำหวาน ขวดน้ำผลไม้ กระป๋อง โหล ใส่อาหาร หลอดพรีฟอร์ม รับให้คำปรึกษา และออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกในรูปแบต่างๆที่ลูกค้าต้องการ

ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ให้มีคุณภาพสูง ให้ตรงแก่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จึงทำให้ บริษัท มาสเตอร์ พีอีที จำกัด เป็นที่ยอมรับของลูกค้าด้วยดีเสมอมา